อัตราค่าบริการ 700 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 2,500 บาท
  พื้นที่ Hosting (Disk Space)
500 MB 1,000 MB 1,500 MB 2,000 MB
  Datatransfer
50 GB
100 GB
150 GB
200 GB
  จำนวน Database (MySQL)
5 10 15 20
  จำนวน FTP Account
5 10 15 20
  จำนวนอีเมล์ (Account)
50 100 150 200
  เช็ค E-mail ผ่าน Outlook Yes Yes Yes Yes
  เช็ค E-mail ผ่าน Webmail Yes Yes Yes Yes
รายละเอียด โฮส รายละเอียด โฮส รายละเอียด โฮส รายละเอียด โฮส